Om netværket


Målgruppe

Netværk for Nazisme- og Holocauststudier samler nuværende og tidligere studerende og medarbejdere på SDU samt andre med en særlig interesse for området. Forudsætning for medlemskab er, at man har beskæftiget sig indgående med emner inden for nazismens historie, 2. verdenskrig og/eller Holocaust, således at man kan bidrage med og videreudvikle viden inden for netværkets særlige emnefelt samt at man har eller har haft en tilknytning til SDU.


Formål

Netværkets mål er at fremme interessen for samt udbygge det enkelte medlems kompetencer inden for området. Dette sker bl.a. gennem fælles museumsbesøg, ekskursioner, foredrags- og filmarrangementer samt studierejser i ind- og udland. I den forbindelse har netværket besøgt mindesteder, museer, arkiver og tidligere koncentrationslejre i bl.a. Tyskland, Frankrig og Polen. Netværket fungerer samtidig som en vidensdelingstjeneste internt blandt netværkets medlemmer, og kan endvidere, i et vist omfang, formidle praktikophold samt research og formidlingsopgaver.

Netværket afholder også en del velbesøgte foredragsarrangementer på SDU. Arrangementerne er offentlige og annonceres på SDU samt på Netværkets Facebookside. DU kan se opslag for tidligere arrangementer under fanen "Arrangementer".