Æresmedlemmer

Jørgen Kieler (1919-2017)

Dr. med., tidl. overlæge, modstandsmand og KZ-fange i Neuengamme og Porta Westfalica, Jørgen Kieler, blev  den 2. marts 2011 udnævnt til æresmedlem i Netværk for Nazisme- og Holocauststudier.


Jørgen Kieler satte gennem sit mangeårige virke som forfatter, debattør og foredragsholder  et markant præg på

eftertidens billede af besættelsesårene. Bl.a. blev det gennem årene til en lang række foredrag om

koncentrationslejrenes patologi, et emne, som Jørgen Kieler oplevede på egen krop og sjæl under besættelsen.


Jørgen Kieler var  involveret i de danske jøders redning i efteråret 1943 og blev senere aktiv i sabotageorganisationen

Holger Danske. I februar 1944 blev Jørgen Kieler såret under en sabotageaktion i Sønderjylland og taget til fange af

den tyske besættelsesmagt. I Porta Westfalica kom den dengang 25 årige medicinstuderende først til at fungere som

læge for sine medfanger, men da han faldt i unåde hos sine bødler måtte han udføre livsfarligt slavearbejde i

minegange, der skulle forberedes til at være underjordiske produktionssteder for den tyske rustningsindustri.


Kieler var blandt de danskere, der blev befriet af ”de hvide busser” og var efter krigen med til at gennemføre et

medicinsk forskningsprojekt om det såkaldte kz-syndrom; en undersøgelse af de fysiologiske, psykologiske og sociale

følger af KZ-ophold. Undersøgelsen opfulgtes hvert 5. år indtil lederen Poul Thygesen (Rigshospitalet) døde, og blev

undervejs udvidet til også at opfatte modstandsfolk, der havde levet under jorden uden at blive arresteret, og

krigssejlere i allieret tjeneste. Begrebet KZ-syndrom, som den danske gruppe m. Kieler udformede, blev senere

udvidet til vore dages PTSD-diagnose. Som følge af sin forskning var Kieler også lægelig konsulent, og i en periode

formand, for Frihedsfonden.


Siden befrielsen holdt Jørgen Kieler  mindet om de omkomne kammerater fra modstandsbevægelsen i live gennem utallige foredrag og erindringsskrifter, der i høj grad har medvirket til at tegne efterkrigstidens billede af de danske fangers skæbne i de nazistiske koncentrationslejre under Anden Verdenskrig.


Jørgen Kieler afgik ved døden d. 19. februar 2017.


Læs formand Jens-Christian Hansens mindeord her.


Æresmedlemskabet tildeltes bl.a. på baggrund af den store indsats Jørgen Kieler har gjort for at belyse de danske koncentrationsfangers vilkår, hans deltagelse i samfundsdebatten samt talrige foredrag på SDU om blandt andet egne erfaringer som KZ-fange.


Poul Nielsen (1925-2018)

Den tidligere KZ-fange i Sachsenhausen, Poul Nielsen, blev den 11. marts 2015 udnævnt til æresmedlem i Netværk for Nazisme- og Holocauststudier med ordene:


Kære Poul


Det er altid fantastisk at høre, og ikke mindst opleve det store engagement, den store fortælleglæde og ikke mindst den store viden du udviser, når du fortæller om dine oplevelser under krigen og fra Sachsenhausen.

Det fik mig til at tænke på et digt, der indleder Folk og Friheds pamflet fra 1994, Der Brænder en Ild:


Der er en ild, som ingen tvang kan kvæle

Og må den ikke vise flammen

så nærer vi den skjult i vores sjæle


Der er en tro, som ingen død kan ramme,

den stærke tro, som livets ret bekender,

men ej forstås af fejge eller tamme


Og de kan binde os på mund og hånd

og død kan gøre vore håb til skamme

Men ilden brænder!


Digtet og pamfletten er naturligvis udgivet for at opfordre det danske folk til at kæmpe mod den tyske besættelsesmagt. Men kampen sluttede ikke, for vores vedkommende, den 5. maj 1945. Det er vigtigt, at vi stadig kæmper videre for at holde mindet og de lektier, historien har lært os, i live. Og i den kamp brænder din ild bestemt ikke i det skjulte, særligt ikke, når du fortæller, så historien står levende for alle i rummet.


Det er det engagement, den ild og den lyst til at give andre et indblik i dine oplevelser, vi alle værdsætter så højt. Og det er også det, vi vil hædre i dag. Det er mig derfor en stor ære at overrække dig dette diplom, og dermed udnævne dig til æresmedlem af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier.


Poul Nielsen afgik ved døden d. 16. oktober 2018.


Læs formand Jens-Christian Hansens mindeord her.


Æresmedlemsskabet tildeles på baggrund af den store indsats Poul Nielsen har gjort for at formidle de danske koncentrationslejrfangers skæbne gennem talrige foredrag om egne erfaringer fra opholdet i koncentrationslejren Sachsenhausen, samt den store imødekommenhed han viser unge forskere, der beskæftiger sig med tematikken.


Ib Katznelson:

Fredag d. 27. januar 2017 fik Netværk for Nazisme- og Holocauststudier sit tredje æresmedlem.


Ib Katznelson var kun 2 år da han sammen med sin mor blev deporteret til den tyske kvinde-koncentrationslejr Ravensbrücke og senere til Theresienstadt.


Ib og hans familie forsøgte, lige som tusinder af andre danske jøder, at flygte til Sverige i dagene omkring 1-2. oktober

1943, men blev fanget i forbindelse med en razzia i nærheden af Kastrup Havn. I alt 500 jøder blev arresteret i forbindelse

med jødeaktionerne og som mange af dem blev Ib og familien øjeblikkeligt sendt til Horserødlejren ved Helsingør. Herfra

blev de senere fragtet til Tyskland, hvor hans far kom til KZ-lejren Sachsenhausen i nærheden af Berlin mens Ib og hans

moder i første omgang blev sendt til Ravensbrück


Op mod 92.000 kvinder døde i løbet af krigen i Ravensbrücke, langt de fleste i lejrens gaskamre. Og i de 6 måneder Ib

opholdt sig i lejren var han også tæt på at omkomme af en blanding af gigtfeber, difteri, bronkitis og skarlagensfeber.

Han overlevede dog mod alle forventninger og blev genforenet med resten af familien i lejren Theresienstadt. Herfra

blev familien befriet af De hvide Busser i april 1945 og ført til Sverige hvorfra de endelig kom hjem til Danmark.


Efter krigen fik Ib en lang karriere, der bl.a. omfattede ledende stillinger i både Finans- og Økonomiministeriet samt en

periode som en af direktørerne for den af EU oprettede ”Østbank” i London, hvis opgave det var at hjælpe de

østeuropæiske lande med overgangen til privatejendomsret og markedsøkonomi efter kommunismens sammenbrud.


I de seneste år har Ib udforsket sin egen og familiens historie, udspurgt vidner, opstøvet dokumenter og besøgt de infame steder, hvor han var fanget under krigen. Resultatet er blevet samlet i bogen med den brutale titel LAD HAM DØ!, der var det råd medfangerne i Ravensbrücke gav hans mor, da Ib var mest syg. Bogen udkompå Syddansk Universitetsforlag i forbindelse med Netværkets årlige markering af Den Internationale Auschwitzdag d. 27. januar 2017, hvor Ib var hovedtaleren.


Æresmedlemsskabet tildeles på baggrund af Ib Katznelsons store engagement i forbindelse med Netværkets aktiviteter og for hans lyst og vilje til at stille sig til rådighed, når studerende og andre interesserede stiller spørgsmål eller beder om en samtale.